Oversikt over landbruksfunksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. >

Oversikt over landbruksfunksjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Landbruksfunksjonene finnes i menypunktet Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Landbruk.

I tillegg til dette, finnes følgende ligningsskjemaer som er spesielle for landbruksnæringen:

RF-1177 Tilleggsskjema primærnæringer (Automatisk opprettet skjema)

RF-1179 Varelagerliste (Manuelt skjema som opprettes fra skjema-navigatoren)

RF-1220 Tilleggsskjema for deltakere i ANS i skogbruk  (Manuelt skjema som opprettes fra skjema-navigatoren)

I tillegg til dette, er følgende funksjoner av betydning for landbruksfunksjonene:

RF-1175 Næringsoppgave 1 side 4 har egne kolonner for korreksjon av næringsinntekten med korreksjonsposter fra RF-1177 Tilleggsskjema.

RF-1052 Egenkapitalavstemming side 2 har egne kolonner for korreksjon av næringsinntekten med korreksjonsposter fra RF-1177 Tilleggsskjema. RF-1052 benyttes i tilfeller der klienten anvender RF-1167 Næringsoppgave 2 istedenfor RF-1175 Næringsoppgave 1.

RF-1175 Næringsoppgave 1 side 1 har egne beholdningsposter kun for jordbruk

Beregningsenheter i menyen Firma > Firmaopplysninger på skillekortet Beregningsenheter er av betydning for selskaper som har mer enn en beregningsenhet for personinntekt.

Avdelinger og andre dimensjoner samt alias registrerer du i menyen Konto > Rediger Dimensjoner

Se også:

Landbruk-skjermbildet