Fradrag - skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Fradrag - skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her foretas beregninger av de forskjellige primærbnæringsfradragene.

Det foretas beregninger og fordelinger av fradragene mellom næringene. Fradragene overføres fra dette skillekortet til korreksjonspostene på RF-1177 Side 4.

Fradragene beregnes iht årets satser med et inntektsuavhengig fradrag og et inntektsavhengig fradrag der satser og maksimalbeløp fremgår av skjermbildet.