Gjennomsnittsligning av reindriftsnæring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Gjennomsnittsligning av reindriftsnæring

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I skillekortet for reindrift kan du angi at det skal foretas gjennomsnittsligning:

Tallene for inneværende regnskapsår blir beregnet.

Dersom det ikke er krysset av for gjennomsnittsligning, vil årets regnskapstall legges til grunn i beregninger av reindriftsfradrag m.m.