Reindrift - skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Reindrift - skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjermbildet for reindrift ser slik ut:

Her registreres formler eller beløp i formelfeltet. Husk at kreditsaldoer hentes inn med å legge inn minus konto, for å snu fortegnet til positiv verdi.

Dersom det er angitt resultatenhet, blir post 326 øvrige inntekter og post 328 Driftskostnader kalkulert fra resultatenheten.

Dersom det ikke er registrert resultatenhet, blir post 326 øvrige inntekter og post 328 Driftskostnader kalkulert dersom dette er den eneste primærnæringen som er avkrysset under generelle opplysninger.

Dersom det ikke brukes resultatenhet med avdeling eller dimensjon, og det er flere enn en primærnæring, må man krysse av for overstyring i post 326 og 328, og deretter registrere kontoformler. Du kan også registrere beløp direkte.

Vær oppmerksom på at dersom du anvender RF-1167 Næringsoppgave 2, og ikke bokfører skattemessige avskrivninger direkte mot resultatenheten, må du overstyre post 328 driftskostnad for å korrigere mellom regnskapsmessig og skattemessig avskrivning.

Data i skjermbildet blir overført til RF-1177 tilleggsskjema primærnæring.

Det blir foretatt beregninger iht de regler som er fastsatt i rettledningen til RF-1177 Tilleggsskjema primærnæring.