Lagre standard formelinnstillinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Lagre standard formelinnstillinger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Landbruksfunksjonen har mulighet for å lagre standard formelinnstillinger for å importere disse på en klient.

Det er viktig at du lager standardinnstillinger på en tom klient, og kun registrerer nødvendige innstillinger, dvs. avdelingsoppsett og formler i formelfeltene. Les også: Hente standardinnstillinger.

Denne funksjonen må brukes på følgende måte:

Opprett en ny klient som du kaller for Landbruk standardklient eller lignende.

Opprett standard avdelinger på klienten (meny Konto > Rediger Dimensjoner)

Gå inn i landbruksfunksjonen (meny Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Landbruk)

oKryss av for at alle landbruksvirksomheter finnes.

oRegistrere standard avdelingsinformasjon på landbruksvirksomhetene.

oGå til skillekortet Primærnæring for registrering av kontoinformasjon for de næringen du har behov for. Det er viktig at du ikke registrerer beløp i noen felt, men kun registrerer standardinformasjon for kontoformler.

oVelg jordbruksnæringen, og registrere det standard kontooppsettet som du har for jordbruk.

oVelg skogbruksnæringen, og registrere det standard kontooppsettet som du har for jordbruk.

oVelg pelsdyrnæringen, og registrere det standard kontooppsettet som du har for jordbruk.

oVelg reindriftnæringen, og registrere det standard kontooppsettet som du har for jordbruk.

Velg verktøyknappen Lagre gjeldende verdier som standard verdier. Følgende skjermbilde kommer da frem:

I dette skjermbildet skriver du inn navn på standarden.
Dersom du allerede har en standardinnstilling som du skal endre, velger du standarden i listen i navnefeltet, og velger å skrive over den eksisterende standardinnstillingen.