Bruke standard formelinnstillinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Bruke standard formelinnstillinger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom du på en klient ønsker å bruke standard formelinnstillinger, bruker du verktøyknappen Henter verdier fra tidligere lagret standard.

Vær oppmerksom på at i denne versjonen av programmet, må du starte med å hente inn standardinformasjon før du registrerer øvrig informasjon i skjermbildet. Se også: Lagring av standard

Følgende skjermbilde fremkommer:

Her velger du den standardinnstillingen du ønsker, og trykker på OK-knappen.

Da fylles formler og avdelingsinformasjon ut.