Korreksjonsposter  - skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Korreksjonsposter  - skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her er en oppsummering av korreksjonspostene for RF-1177 som overføres til enten RF-1175 eller RF-1052.

Post 350 og 351 registreres i dette skjermbildet. Forøvrig overføres data fra andre plasser i landbruks-funksjonene.

Data på korreksjonsposter fordeles til de enkelte beregningsenhetene dersom det er flere. Fordelingen foretas ut fra den beregningsenhet som er satt opp under skillekortet Generelle opplysninger.