Flytte data fra Rapportering-klient til annen klient, til budsjett eller til Årsoppgjør-klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Kontoplanfunksjoner >

Flytte data fra Rapportering-klient til annen klient, til budsjett eller til Årsoppgjør-klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menyvalg Konto > Vis egendefinerte kolonner.

Velg forhåndsdefinert kolonneoppsett:  Hittil 12 perioder pr. år.

Eksporter data vha. verktøyknapp Eksporter data

Velg format:  CSV (semikolondelt). Fjern avkrysning:  Eksporter kolonne titler. Kryss av for Eksporter til Fil.

Start eksport og angi filnavn og plassering.

Åpne klienten som tallene skal importeres til - i Visma Finale Rapportering. Ved import benyttes innleseformat:  Standard innlesing, 12 perioder.

Nå kan du importere saldotall for inneværende år. Tallene blir lest inn som avsluttede perioder fram til nåperioden som lese inn som råbalanse.

For å kopiere over saldotall for tidligere år må du gjøre følgende:

Velg periode ved visning av egendefinert kolonneoppsett.

Velg ønsket år,  du kan velge vilkårlig periode innenfor året.

Når du skal importere saldotallene må du gjøre følgende.

Etter å ha valgt innleseformat og filplassering velger du "Vis importfil"

Legg inn en linje på toppen med ønsket årstall som tallene skal importeres til.

Importer og svar Ja på spørsmål om å lagre fila før import.

For å kopiere over budsjett-tall velger du forhåndsdefinert kolonneoppsett: Budsjett hittil 12 perioder pr. år.

For å få inn saldotallene til budsjett:

Importer budsjett-tall vha. verktøyknapp: Les Budsjett/datasett, 12 perioder

For øvrig følges samme framgangsmåte som ved import av saldotall.

For å få inn saldotallene til Visma Finale Årsoppgjør:

Deretter lagrer du klienten og åpner klienten i Visma Finale Årsoppgjør. Etter at klienten er åpnet i Visma Finale Årsoppgjør, velger du menypunktet Konto  > Registrer avsluttede perioder.  Om innlesing av data, se Rediger avsluttede perioder.