Rediger avsluttede perioder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Kontoplanfunksjoner >

Rediger avsluttede perioder

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menyen Konto > Redigere avsluttede perioder lar deg redigere kontienes saldi i 12 avsluttede perioder.

Følgende funksjoner er tilgjengelig:

og veksler mellom visning av kolonner med data og visning av alle kolonner.

og veksler mellom visning av saldotall pr konto og saldotall pr konto / dimensjon.

Ved visning av saldotall pr konto, vises alle konti i kontoplanen. Ved visning av konto/dimensjon, vil data vises kun for konto/dimensjon som har saldotall. Dersom det ikke er dimensjoner i kontoplanen eller for konti som kun har data uten oppdeling i dimensjoner, vil visningen vise saldo kun for kontoen uten angivelse av dimensjoner.

Skriv ut skjermbildet

Eksportere data i en rekke standardiserte formater, se også: Eksport, Eksporter-knappen

Visma Finale Årsoppgjør:

Denne funksjonen lar deg importere data fra periode 12 i angitte regnskapsår fra Visma Finale Rapportering. Klikk på piltasten i valgboksen for å velge et regnskapsår for import. Import foretas direkte når valgt regnskapsår klikkes på i listen.

Visma Finale Rapportering:

I Visma Finale Rapportering får du tilsvarende mulighet til å kopiere data fra Visma Finale Årsoppgjør til periode 12 i Visma Finale Rapportering i samme regnskapsår.

Denne funksjonen benyttes til å hente inn data fra tidligere år dersom du i tidligere år kun har brukt et av programmene. Alternativt kan du oppdatere Visma Finale Rapportering med de endelige tallene fra tidligere årsregnskaper i Visma Finale Årsoppgjør.

Eksport av data iht det valgte kolonneoppsett er tilgjengelig i denne funksjonen.

Se også:

Konto > Vis egendefinerte kolonner