Tap på kundefordringer - skattemessig avsetning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Avsetning tap på fordringer >

Tap på kundefordringer - skattemessig avsetning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Den registreringen som gjøres i skjermbildet, vil gjenspeiles på næringsoppgaven.  

Utregningen av avsetningen må foretas iht oppsettet i næringsoppgaven.

Kundefordringer kalkuleres ut fra standardkontokode 1500, 1530 og 1550, og kommer med samme beløp i post 0410 og post 0420 i RF-1167 Næringsoppgave 2 og post 0310 og 0320 i RF-1175 Næringsoppgave 1.

Nystiftet selskap blir automatisk beregnet ut fra stiftelsesdato i firmaopplysninger.

Dersom RF-1175 Næringsoppgave 1 blir benyttet, må det påses at avsetningen registreres med samme beløp i funksjon for regnskapsmessig avsetning under skillekortet Kundefordringer.

Registrering av skattemessig verdi på kundefordringer i fjor foretas også i denne funksjonen.

Det blir ikke foretatt automatiske posteringer på grunnlag av registreringer i dette bildet.

Se også:

Generelt om funksjonene for tap på fordringer

Kundefordringer (regnskapsmessig tap)

Andre fordringer (regnskapsmessig tap)

Midlertidige forskjeller på fordringer

Midlertidige forskjeller - Feil i fordringer i år

Midlertidige forskjeller - feil i fordringer i fjor