Registrere opplysninger for regnskapsintegrasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Installasjon >

Registrere opplysninger for regnskapsintegrasjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I menyen for Byråopplysninger, finner du også oppsett av regnskapsintegrasjon.

Regnskapsintegrasjon betyr at du kan hente inn kontoplan, saldotall, budsjett-saldo, firmaopplysninger, dimensjoner (avdeling, prosjekt osv), saldotall på dimensjoner m.m.

Oppsett av regnskapsintegrasjon gjør du i dette skjermbildet.

Selv om du registrerer et spesifikt system her som ditt standardsystem, kan du på hver enkelt klient overstyre valgene for regnskapsintegrasjon, slik at du enkelt kan ha integrasjon mot forskjellige regnskapssystemer på de enkelte klienter. Overstyringer gjør du pr klient under menyen  Firma > Firmaopplysninger  på skillekortet Regnskapsintegrasjon.

Følgende skjermbilde vises i utgangspunktet, der ingen regnskapsintegrasjon er valgt:

Når du velger et system, vil du få f.eks. dette bildet opp (dette bildet kan avvike fra system til system):

Du kan registrere budsjetter i helt andre systemer, og integrasjon av budsjett, foretar du på skillekortet Budsjett: