Førstegangsinstallasjon på nettverk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Installasjon >

Førstegangsinstallasjon på nettverk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved førstegangsinstallasjon på nettverk, følges følgende framgangsmåte:

1.Planlegg sammen med nettverksansvarlig hvilket programområde og dataområde som skal benyttes for Visma Finale-programmet. Vær oppmerksom på at ikke alle nettverk aksepterer katalogbetegnelser som er lengre enn 8 tegn. Unngå ÆØÅ og spesialtegn i katalognavn. Bruk helst bokstavene A-Z og tall 0-9.
2.Forsikre deg om at du har de nødvendige rettigheter til programområder der Visma Finale-programmet skal installeres.
3.Installer programmet på nettverksserver iht framgangsmåten under Installasjon fra Internett. Installasjonen kan enten foretas direkte på server eller fra en arbeidsstasjon på nettverket. Vi anbefaler at installasjonen foretas fra en arbeidsstasjon på nettverket og ikke fra nettverksserveren.
4.Følg instruksjonene på nettsiden for installasjon.
5.Etter at programmet er installert, startes Visma Finale-programmet. Foreta registrering av lisensinformasjon (se under Registrere lisensinformasjon).
6.Hver arbeidsstasjon i nettverket som skal ta i bruk Visma Finale-programmet, må deretter settes opp med snarvei til programmet.

Ved installasjon på nettverk er det en del forhold som bør påpekes.

Sikkerhet og rettigheter takles av nettverkssystemet. Det er derfor avgjørende at nettverket er riktig konfigurert.

Alle brukere må ha full adgang (alle rettigheter) til området Visma Finale installeres på (f.eks. F:\PROGRAMFILER\Visma Finale).

Den enkelte bruker må ha full adgang til området klientene skal lagres på. Hver bruker kan ha sitt eget klientområde (f.eks. G:\USER\JAN\Visma Finale).

Installasjon i ASP-miljøer og på terminalserver

Ved installasjon i ASP-miljøer eller andre Terminal-/server-installasjoner finnes det muligheter for oppsett av installasjonen som gir mulighet for flerkundeinstallasjoner og omrouting av områder med lese- og skrivetilgang.

Det finnes informasjon om dette under http://www.finale.no/227538.