Registrere byråopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Installasjon >

Registrere byråopplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registrering av byråopplysninger er kun aktuelt for Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering. Når byråopplysninger er registrert i ett av disse programmene, er registreringen gyldig for begge programmene dersom programmene er installert på samme katalog.

Byråopplysninger registreres under menyen Tilleggsfunksjoner > Byråopplysninger :

Følgende bilde framkommer, der byråopplysningene registreres:

Revisornummer er kun aktuelt å registrere dersom programmet brukes av en revisor. Dersom revisornummer er registrert, kan du på en klient enkelt hente inn revisoropplysninger i en klients firmaopplysninger. Revisoropplysningene fylles inn fra byråinformasjonen.

Regnskapsførernummer registreres for alle som er registrert i regnskapsførerregisteret. Dersom Regnskapsførernummer er registrert, kan du på en klient enkelt hente inn regnskapsføreropplysninger i en klients firmaopplysninger. Regnskapsføreropplysningene fylles inn fra byråinformasjonen.

Byråopplysningene er felles for alle brukere.

Se også:

Registrere opplysninger for regnskapsintegrasjon