Eksport av driftsmidler til annen klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler > Regnskapsmessige avskrivninger >

Eksport av driftsmidler til annen klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ny funksjon fra og med versjon 26 for 2013.

Denne funksjonen brukes f.eks. i forbindelse med fusjoner og fisjoner der man ønsker å overføre driftsmidler fra en klient til en annen klient.

Funksjonen finnes her:

 

 

Kontoserie:

For å velge fra-til konto, eventuelt enkeltkonti. Eksport foretas kun av valgte konti.

Enkeltkonto:

Dette valget gir mulighet til å endre kontonummeret på eksporterte driftsmidler. Gjenta eksport av konto for konto dersom flere konti skal eksporteres.

Kun eksport av driftsmidler som er overført med skattemessig kontinuitet:

Dersom dette valget krysses av, vil kun driftsmidler markert som solgt med skattemessig kontinuitet bli eksportert. Dette valget finnes her:

 

Send som vedlegg til e-post:

Denne funksjonen anvender Finale's e-postmodul for å sende filer pr e-post. Det er mulig å eksportere f.eks. flere eksportfiler i samme e-postmelding.

Automatisk nummerere driftsmidler ved import:

Dette valget gjør at driftsmidler eksporteres unummerert og blir nummerert når driftsmidlene importeres.

Høyeste driftsmiddelnummer anvendt på importklienten:

Dersom driftsmidlene eksporteres uten autonummerering, kan man skrive inn et driftsmiddelnummer her, som sørger for at driftsmidlene nummereres utenfor serien som importklienten har. Hvert driftsmiddel nummereres med nummeret det har og legger til nummeret i dette feltet.

Øke saldonummer på saldoskjemaer med...

Disse feltene identifiserer om det er driftsmidler i serier på saldoer som skal være spesielt for hvert driftsmiddel, og sørger for at driftsmidlene ikke havner på eksisterende saldoskjemaer ved import.

Eksportfil:

Her kan man legge inn ønsket eksportfil dersom eksportfilene ikke sendes pr e-post. Dersom feltet ikke fylles ut, vil programmet spørre om filnavn og katalog når man foretar eksport ved å trykke på OK-knappen. Ved å trykke på knappen ved siden av eksportfil-feltet, vil programmet foreslå et navn på filen ut fra klient, kontonumre osv. og spørre om mappen filen skal plasseres i.

 

Import av data på den klienten der driftsmidlene skal importeres:

Import foretas i funksjonen "Firma - Importer CSV-filer":

 

 

Følgende er viktig når import foretas:

Avkryssingen "Nullstill driftsmidler før import" må fjernes, slik at importfunksjonen ikke nullstiller de øvrige driftsmidlene på klienten.