Skatteberegning - 3% inntektsføring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Skatteberegning >

Skatteberegning - 3% inntektsføring

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menyen Avslutning - Skatteberegning skillekort 3% inntekt inneholder funksjonalitet for 3% inntektsføring etter fritaksmetoden.

Skillekortet er tilgjengelig både for selskapstype Aksjeselskap mv og for deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS mv).

Næringsoppgavens post 0653: 3 % av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden

Se post 0653 i næringsoppgaven for spesifikasjon av beregning av beløp.

Næringsoppgavens post 0652: Skattepliktig utbytte på aksjer mv.

Se post 0652 i næringsoppgaven for spesifikasjon av beregning av beløp.

Midlertidig forskjell (3 % inntekt) på aksjer mv etter fritaksmetoden

Dersom det skal registreres midlertidig forskjell på aksjer m.v. registreres dette her.

 

3 % av beregnet gevinst ved avhendelse til regnskapsført verdi blir medtatt i RF-1217 Forskjeller post 165 Andre forskjeller.