Grunnlagsdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Grunnlagsdata

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Banker, forsikringsselskap, boligselskap, boligsameier, barnehager, frivillige organisasjoner og andre leverer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten. Informasjonen fra tredjepartsopplysningene benyttes blant annet til forhåndsutfylling av skattemeldingen.

Grunnlagsdata er et annet ord for disse tredjepartopplysningene.

Les mer om tredjepartopplysninger/grunnlagsdata hos Skatteetaten.

Visma Finale Årsoppgjør støtter følgende type av grunnlagsdata:

Betalinger for pass og stell av barn

Boligselskap (borettslag og boligaksjeselskaper)

Boligsameie

Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

Gaver til visse frivillige organisasjoner