Kontantstrømoppstilling og morselskap i FINALE Konsolidering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Kontantstrømoppstilling >

Kontantstrømoppstilling og morselskap i FINALE Konsolidering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Morselskap i FINALE Konsolidering har behov for særskilte dimensjoner for tilleggsvariabler som gjelder morselskapet.

 

Dette gjøres ved at man:

 

1.Merker tilleggsvariabelen som skal ha dimensjonslinje.

2.Trykker på dimensjonsknappen

3.Krysser av for riktig dimensjon.

 

 

 

Etter at dimensjonen er opprettet, vil dimensjonen fremkomme som en egen linje i rapporten, og man kan registrere beløp på variabelen, inkludert på dinemsjonen:

 

 

I bildet over er morselskapet på dimensjon 1, og har beløp kr 100.000, mens det er registrert kr 200.000 direkte på tilleggsvariabelen. Dette gir kr 100.000 på morselskapet og kr 300.000 for konsernet totalt.

 

Se også:

Bruksanvisning for kontantstrømanalysen

Egendefinerte tilleggsvariabler