Utskrift av offentlig regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap >

Utskrift av offentlig regnskap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vær oppmerksom på at endringer som foretas i selve rapporten, ikke blir lagret i programmet. Neste gang rapporten åpnes, eller hvis du velger verktøyknappen Rekalkulasjon av alle rapporter vil endringene gå tapt. Endringer går også tapt etter endring av valgt stilsett eller ved endring av aktivt stilsett (om stilsett, se nedenfor).

Følgende endringer kan det være behov for å foreta i selve rapporten før den skrives ut:

Sette inn sideskift foran egenkapital og gjeld i balansen dersom denne delen av rapporten ikke kommer på en enkelt side.

Rette eventuelle andre sideskift, dersom sideskiftene blir plassert på plasser der det ikke er naturlig å ha sideskift.

Dersom man lager egendefinerte stilsett for rapporten, vil stilsettet bli lagret for senere bruk. Stilsett som endres eller legges til, blir tilgjengelig for alle brukere som starter programmet fra samme sted, f.eks. i en nettverksinstallasjon.

Endringer vil imidlertid bli med over til ekstern tekstbehandler dersom du velger verktøyknappen Send til ekstern tekstbehandler.

Viktige funksjoner her er:

Send til ekstern tekstbehandler

Denne funksjonen brukes for å sende rapporten over til tekstbehandlingsprogrammet som et tekstdokument i Rik Tekst Format (*.RTF).

Rekalkulere rapporter

Rekalkulasjon av rapporter medfører at alle manuelle endringer i rapporter som er gjort med funksjoner nevnt foran, blir slettet, og rapporten blir kalkulert og produsert på nytt.

Stilsett

Stilsett kan opprettes og endres, slik at man enkelt kan endre og velge andre skrifttyper, sideoppsett osv i rapporten. Stilsettene vil bli lagret, og sist anvendte stilsett som en bruker har valgt på en rapport, vil bli valgt neste gang også, uavhengig av hvilken klient som velges.

Øvrige rapportfunksjoner: Se Rapportfunksjoner.

Se også:

Perioderapporter

Kontospesifisert offentlig regnskap