Perioderapporter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Utskrift av offentlig regnskap >

Perioderapporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Perioderapporter inneholder offentlig regnskap med andre kolonneoppsett enn normalt offentlig regnskap.

Perioderapporter er kun tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør dersom du har lisens for tilleggsmodulen Visma Finale Analyse. Visma Finale Analyse er en integrert del av Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering, og perioderapportene er alltid tilgjengelig i Visma Finale Analyse.

Følgende kolonnedefinisjoner er standard i Visma Finale Årsoppgjør:

2 siste regnskapsår med prosentkolonne og avvikskolonne

2 siste regnskapsår med prosentkolonne

3 siste regnskapsår

3 siste regnskapsår med prosentkolonne

5 siste regnskapsår

5 siste regnskapsår med prosentkolonne

8 siste regnskapsår med prosentkolonne (tall i hele kr 1.000)

10 siste regnskapsår (tall i hele kr 1.000)

Følgende kolonnedefinisjoner er standard i Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering:

2 perioder med prosent og endring

2 perioder med prosent

3 perioder med total-kolonne

4 perioder med total-kolonne

6 perioder med total-kolonne

12 perioder med total-kolonne

Denne periode - hittil i år/budsjett/fjorår

Denne periode - hittil i år/budsjett / avvik

Denne periode iår/ifjor - Hittil iår/ifjor

Denne periode iår/budsjett/avvik/prosent - Hittil iår/budsjett/avvik/prosent

Denne periode iår/ifjor/endring/prosent - Hittil iår/ifjor/endring/prosent

Hittil i år/fjorår

Hittil iår/ifjor/budsjett - Avvik Hittil iår/budsjett

Hittil iår/budsjett m/prosent og avvik

Budsjett 12 perioder hittil-rapport

Det er mulig med egendefinerte kolonneoppsett. P.t. må slik egendefinerte kolonneoppsett bestilles særskilt fra Finale Systemer as, og maksimalt antall egendefinerte kolonneoppsett er 16 oppsett tilsammen for både Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering tilsammen.