Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Standardklienter for offentlig regnskap >

Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende er viktig å tenke på når man skal lage og administrere egne standard klienter:

Slå på visning av alle regnskapslinjer i redigering av offentlig regnskap ved å bruke funksjonen Vis skjulte linjer i grått. Når denne vises inntrykket, vises alle regnskapslinjer uavhengig av om disse har saldotall eller ikke.Se også:

Oversikt-skillekortet med funksjonsoversikt.

Redigering av oppstillingsplan for opplysninger om selve oppstillingsplanen.

Standardnoter om notetekst som er tilgjengelig i programmet

Tekstkoder for å legge inn formler til konto og andre opplysninger som automatisk oppdaterte felter i noter.

Lage alle normale noter som kan tenkes å inntreffe på flere klienter, da det er lettere å slette en note til regnskapet enn å opprette en ny note med notetekst.

Legge inn henvisning til alle regnskapslinjer der det kan være aktuelt å ha henvisninger for en note, da regnskapslinjer som ikke har tall, normalt ikke vil bli vist i offentlig regnskap.

Skrive all tekst så generell som mulig, slik at kun et minimum av redigering er nødvendig for å kunne bruke notetekstene på de fleste klientene. Da kan man heller gjøre spesialtilpasninger på de klientene som er spesielle.

Vurdere å lage flere standard noter som er alternativer til hverandre slik at man i tilfelle kan slette den av disse som ikke er aktuelle.

Alternativt kan man lage bransjetilpassede klienter dersom det er mange klienter som kan tenkes å ha spesielle behov som ikke passer for andre klienter. Dersom dette er aktuelt, bør man vurdere å lage en standard klient helt ferdig, og ta utgangspunkt i denne på neste standard klient, slik at man spiller å gjøre den samme redigeringen flere ganger.

Redigeringen bør omfatte både årsberetning, nummererte noter, startnoter og sluttnoter, da alle disse omfattes av kopiering av innhold fra standardklienten inn til din egen klient.

Egendefinerte standardklienter bør plasseres i en egen nummerserie, slik at disse ikke faller innenfor den nummerserie som du normalt bruker.

Egne standard klienter bør åpnes i nytt år (åpne klienten i ny program-årsversjon) for å sikre at formatet på standardklientene kan leses av programmet også i senere versjoner av programmet.

Det er mulig å ha standard klienter plassert på egne klientkataloger (mapper), men dette anbefales normalt ikke hvis det er mange brukere som har behov for disse. Dersom man velger å bruke en egen mappe til standard klienter, bør hver bruker åpne standardklient-mappen i menyen Firma > Åpne. Dersom man gjør det, vil det være enklere å finne fram til standard-klientene når man har behov for dette.

Se også:

Standardklienter for offentlig regnskap, oversikt

Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient

Lage en ny standardklient fra bunnen av

Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient