Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Standardklienter for offentlig regnskap >

Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom du ønsker å lage en ny standard-klient for offentlig regnskap på bakgrunn av en annen klient, går du fram på følgende måte:

Opprett deg ny standard klient og åpne standardklienten.

Gå til menyen Rapporter > Redigering av offentlig regnskap og velg skillekortet Oversikt.

Deretter trykker du på verktøyknappen Kopiere fra annen klient.

Velg ønsket klient fra listen:

Dobbelklikk på valgt klient eller trykk på ENTER for å starte import. Trykk på X-knappen øverst i høyre hjørne dersom du ikke ønsker å kopiere inn offentlig regnskap oppsett.

Redigere innhold i noter, notehenvisninger m.v. slik at klienten blir slik som du ønsker.

Lagre og lukk klienten.

Se også:

Standardklienter for offentlig regnskap, oversikt

Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter

Lage en ny standardklient fra bunnen av

Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient