Tekstkoder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Formelspråk, tekstkoder og nøkkeltall >

Tekstkoder

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Konsolidering inneholder funksjonalitet for formler og koder i tekst.

Nytteverdien i formler og tekstkoder er at disse oppdateres løpende ut fra endring i data eller overgang til ny regnskapsperiode.

Tekstkodene er av flere ulike typer. Det finnes følgende typer tekstkoder:

Tekstkoder som returnerer tall

Tekstkoder for tekstlig informasjon

Tekstkoder for dagens dato og klokkeslett

Tekstkoder for regnskapsperiode

Tekstkoder som inneholder betingelser

Se også:

Generelt om formler

Formelreferanser til data i programmet

Regneuttrykk i formler