Leverandører, avsetninger og annen gjeld

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming > Oversikt over de ulike avstemmingene >

Leverandører, avsetninger og annen gjeld

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avsetninger og annen kortsiktig gjeld kan avstemmes på følgende måter:

Avsetning for kostnader

Avsetninger blir spesifisert med de transaksjoner som saldoen består av ved at programmet analyserer kontoen, trekker ut korrekte transaksjoner og spesifiserer dette i et regnearkvedlegg fra KS Komplett.

Disse kontiene blir spesifisert med bilagsdato, bilagsnummer, bilagsbeløp og motkontonummer og motkonto navn. Dersom motkonto er et bilag med flere beløp, vil transaksjonen bli splittet opp.

Saldo denne periode blir spesifisert som bilag i åpen post-listen og medtatt som transaksjojn neste gnag avstemming foretas.

Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld blir spesifisert med de transaksjoner som saldoen består av ved at programmet analyserer kontoen, trekker ut korrekte transaksjoner og spesifiserer dette i et regnearkvedlegg fra KS Komplett.

Disse kontiene blir spesifisert med bilagsdato, bilagsnummer, bilagsbeløp men ikke med motkonto.

Saldo denne periode blir spesifisert som bilag i åpen post-listen og medtatt som transaksjojn neste gnag avstemming foretas.

Leverandørgjeld

På leverandørgjeld listes opp leverandørkonti med debetsaldo.

Langsiktig gjeld

Det opprettes et regneark i arbeidsboken for hver gjeldspost, men utfyllingen må foretas manuelt.

Se også:

Oversikt over de ulike avstemmingene