Veivisere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Veivisere

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veivisere er en oversikt over hvordan en arbeidsoppgave skal gjøres med steg for steg instruksjoner.

Veivisere finnes i navigatoren under Relevante emner ved å trykke på knappen Vis veivisere.

Veivisere kan også være med i relevanslisten til aktuelle funksjoner.

Veiviserne framkommer i menyen for relevante emner etter at du klikker på knappen for Vis veivisere eller i relevanslisten for aktuelle funksjoner.

I veiviseroversikten klikker du på et aktuelt tema for veivisere, og når du klikker på selve veiviseren, skifter Relevante emner utseende til et Veiviser-modus med følgende utseende:

Funksjoner som er tilgjengelig i veiviser-modus:

Neste-knapp:

Aktiviserer neste steg i veiviser-steg-listen

Forrige-knapp:

Aktiviserer foregående steg i veiviser-steg-listen

Avslutt-knapp:

Avslutter veiviseren og bringer Relevante emner tilbake til normalt utseende.

Velg steg:

Klikk med musen på et hvilket som helst steg i veivisereren for å aktivisere dette steget.

Navigere til andre områder, funksjoner, skjemaer og rapporter:

Mens en veiviser er aktivisert, kan du navigere deg til andre deler av programmet, se på skjemaer, rapporter, registrere data osv. En veiviser er kun en relevansliste med forklarende tekst, mens programmet fungerer som normalt.

Du kan komme tilbake til veivisere-stegene med å klikke på et steg i veiviseren eller trykk på Neste-, Forrige- eller Avslutt-knappen.

Intruksjoner i veiviseren:

I nedre del av arbeidsområdet, vil det vises en forklarende tekst til veiviserstegene med forklaring til hva du skal gjøre i det enkelte veiviser-steget.

Veivisere er dynamiske:

På samme måte som relevante emner er dynamisk oppbygget, er også veiviserne oppbygd dynamisk.

Dette betyr for det første at aktuelle veivisere vil enten vises eller ikke vises ut fra forhold på klienten.

For det andre betyr det at innholdet i veiviserne også er dynamisk, og kan opptre forskjellig ut fra klientens forhold.

Dynamikken hensyntar følgende forhold:

Program (Visma Finale Årsoppgjør eller Visma Finale Rapportering)

Selskapstype (Enten aksjeselskap eller Personlig / ANS)

Beskatningsform (Aksjeselskap som selskapstype, men avhengig av beskatningsform Aksjeselskap / Samvirkelag / Kraftforetak)

Næringsoppgave (RF-1167 Næringsoppgave 2 eller RF-1175 Næringsoppgave 1 i bruk på klienten)

Delingsforetak (Avkrysset eller ikke avkrysset for delingsforetak i Firmaopplysninger)

Deltakerlignet (Personlig / ANS med/uten avkryssing for Deltakerlignet i Firmaopplysninger)

Klientstatus (Klient er åpnet eller ikke åpnet i programmet)

Skjema-status (Et skjema vises i navigatoren kun hvis skjemaet finnes)

Dette medfører at veiviserne kun viser de steg som er aktuelle for den enkelte klient på en dynamisk måte.

Se også:

Veivisere for registrering av konsernbidrag

Oversikt over forskjellige veivisere