Andre kolonneinnstillinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Kolonnesamling >

Andre kolonneinnstillinger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kolonneformel

Her ser du resultatet av de valgene som er gjort over. Avanserte brukere kan her også overstyre formel og registrere sin egen formel her.

Overskrift

Her kan du angi din egen overskrift. Programmet genererer en standard overskrift, som du eventuelt kan overstyre om du ønsker det.

Breddevekting

Som standard genererer programmet tabulatorer automatisk. Programmet anvender her en generert breddevekting, der hver kolonne ut fra om det er en tallkolonne eller en prosentkolonne får en generert vektig av hvor stor bredde som kolonnen tildeles.

Du kan ikke definere den eksakte bredden på en kolonne, men angi hvor stor vekting kolonnen skal tildeles av den totale tilgjengelige plassen. Tallkolonner tildeles en plass som er 2 x prosentkolonne. Dersom du har 6 kolonner, med 3 tallkolonner og 3 prosentkolonner, vil du dermed få 3 x 2 (tallkolonnene) og 3 x 100 (prosentkolonnene) = 9. Tilgjengelig bredde  blir her dividert på 9, og av dette vil en tallkolonne få 2/9-deler og en prosentkolonne få 1/9-del, totalt 9/9-deler.

Enhver kolonne har som standard en breddevekting på 100.

Dersom en kolonne får for liten eller for stor plass, kan du således endre kolonnens breddevekting. Hvis du øker fra 100 til 150 for en av prosentkolonnene, vil denne kolonnen få en plass på 1,5 x den normale bredden, og hver tallkolonne vil dermed få en plass på 20/95-deler, denne prosentkolonnen får 15/95-deler og øvrige prosentkolonner får 10/95-deler, totalt 95/95-deler.

Desimaler

Her kan du angi hvor mange desimaler som kolonnen skal inneholde. Hvis du angir 1 desimal for en prosentkolonne, kan du, hvis en rapport er angitt å vises i hele millioner kroner, få millioner med en desimal på rapporten. Dersom du for en prosentkolonne angir 0 desimaler, avrundes prosent-verdien til nærmeste heltall osv.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Skillekortet Kolonnesamling