Send e-post med programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Send e-post med programmet

Previous pageReturn to chapter overview

Du får direkte integrert e-post fra Visma Finale Konsolidering på en enkel og funksjonell måte.

E-postforsendelse foretas med verktøyknappen for e-post som finnes på hovedverktøylinjen.

E-post fra programmet gir deg muligheter til å sende og motta data direkte i programmet:

Du kan sende en eller flere rapporter direkte til e-post.

Du kan sende ligningsoppgavene direkte til e-post.

Du kan sende analyserapporter direkte til e-post.

Du kan sende sikkerhetskopi av klienter direkte til e-post.

Dersom du anvender Outlook Express eller Microsoft Outlook som e-post-klient, kan du også legge tilbake en sikkerhetskopi av en klient direkte fra e-postprogrammet.

Dersom du har flere vedlegg du ønsker å legge ved, kan du enkelt la e-postmeldingen "hvile" og legge til mer innhold i rapporten. Ved skifte av klient, nullstilles innholdet automatisk av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke legger ved rapporter fra andre klienter.

Det er kommet en rekke e-postadresse-felt i programmet, slik at du enkelt kan registrere e-postadressene i Visma Finale Konsolidering, og deretter anvende disse adressene når du ønsker å sende e-post fra Visma Finale Konsolidering.

E-postfunksjonene vil etterhvert bli utvidet, og det vil komme enda mer e-postfunksjonalitet i programmet, f.eks. utsendelse av innkalling til generalforsamling pr e-post dersom du også har tilleggsmodulen Visma Finale Aksjonærservice (Aksjebok)