Våningshus - skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Våningshus - skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her registreres opplysninger om våningshus for beregning av fradrag for fremført underskudd etter tidligere regler for underskudd av våningshus i landbruket.

Det blir foretatt beregninger iht de regler som er fastsatt i rettledningen til RF-1177 Tilleggsskjema primærnæring.