Utleie av bolig mv - skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Utleie av bolig mv - skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her registrerer du utleieenheter og opplysninger på utleieenhetene.

Ny utleieenhet

Rediger utleieenhet

Slett utleieenhet

Redigeringsbildet for utleieenheter ser slik ut:

Dersom det er flere utleieenheter enn 3, blir disse opprettet på ekstra RF-1177-skjemaer.