Beregningsenhet med avdeling eller andre dimensjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Beregningsenhet >

Beregningsenhet med avdeling eller andre dimensjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom man anvender avdeling eller andre dimensjoner i regnskapet for å splitte de ulike næringene, har Visma Finale Årsoppgjør mulighet til å tilordne en avdeling, annen dimensjon eller et alias til en beregningsenhet.

Dette gjør man inne i oppsettet av beregningsenheter.

Dersom man bruker RF-1175 Næringsoppgave 1, og samtidig bruker avdelingsfordelte saldotall fra regnskapssystemet, kan man sette opp en direkte sammenheng mellom avdeling og beregningsenhet, slik at programmet automatisk kan fordele inntekten ut fra avdelingsregnskapet.

Hovedenhet:

Den første enheten i listen er det vi kaller hovedenheten. Det spesielle med denne enheten er at den ikke kan knyttes til avdeling. Denne enheten får alltid beregnet den samlede næringsinntekten med fradrag for den næringsinntekten som er tilordnet en underenhet.

Underenhet:

De øvrige enhetene er underenheter. Disse kan knyttes til dimensjon som avdeling, prosjekt osv. Man kan knytte mange forskjellige avdelinger til samme underenhet.

Beregningsenheter og personinntekt:

Personinntekten knyttes også til avdeling, andre dimensjoner eller alias som er valgt for resultatfordeling ved beregning av næringsinntekt og korreksjonsposter for næringsinntekt. Dette gjelder hva enten du bruker RF-1175 Næringsoppgave 1 eller RF-1167 Næringsoppgave 2.

Dersom du også har avdelingsfordelte balansetall, noe som er mindre utbredt enn fordeling av resultatregnskapet, kan du særskilt velge en avdeling, annen dimensjon eller alias for skjermingsgrunnlaget.

Dette medfører økt funksjonalitet og bedret automatikk for fordeling av skjermingsgrunnlaget mellom beregningsenhetene.

Fordeling av skjermingsgrunnlaget mellom beregningsenhetene:

Ved beregning av skjermingsgrunnlaget, vil hovedenheten også få en fordeling som gjør at hovedenheten får det samlede skjermingsgrunnlaget med fradrag for beregnet eller overstyrt verdi for underenhetene.

Hva med beregningsenheter og sats for personinntekt?

Du registrerer hvilken avgiftssats som gjelder for hver av beregningsenhetene. Hovedenheten blir tilordnet avgiftssats ut fra valg av næringstype på skillekortet Firmaopplysninger.

Overstyring av resultatfordeling:

Dersom du anvender RF-1167 Næringsoppgave 2 eller ikke har avdelingsfordeling i regnskapstallene som importeres i FINAKE Årsoppgjør, kan du enkelt fordel næringsinntekten ved å registrere overstyrt næringsinntekt på underenhetene. Hovedenheten vil da få den samlede næringsinntekten med fradrag for de overstyrte verdiene på underenhetene.