Nexima Budsjett

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Nexima Budsjett

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Nexima Budsjett:

Server

Servernavn uten innledende \\

Database

Her angis databasenavn , f.eks.

Nex00001

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Nexima")

Passord til SQL-databasen.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon