Navision SQL

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Navision SQL

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Navision SQL:

Server

Servernavn uten innledende \\

Database, Owner, Avslutningstransaksjoner

Her angis databasenavn , f.eks.

Navision_Data

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra dbo så må dette angis etter databasenavnet, adskilt av komma.  Nærmere informasjon kan skaffes fra de som drifter databasen eller de som har installert Navision.

Avslutningstransaksjoner leses normalt ikke fra databasen. Avhengig av bruken av Navision kan det allikevel være nødvendig å lese disse transaksjonene. Ved å føye /A til databasenavnet (etter evt. owner)  vil avslutningstransaksjoner taes med ved innlesing. Dersom balansekonti leses uten IB, så kan det være nødvendig å prøve denne varianten.

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Navision")

Passord til SQL-databasen

Firmanavn i tabeller

Denne parameteren benyttes ved engelsk tabellversjon, la den være blank ellers. Dette er normalt firmanavnet etterfulgt av et $-tegn og der ugyldige tegn erstattes av understreking.  Nærmere informasjon kan skaffes fra de som drifter databasen eller de som har installert Navision.

Eksempel:

Finale Systemer as_$

Mer om tabellversjon:

Tabellversjon detekteres automatisk. Dersom det oppstår problem med dette så kan valget overstyres ved å angi dette foran databasenavnet adskilt av kolon slik  

NO: for norsk eller EN: for engelsk.

Eksempel:

EN:Navision_Data

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Bruk av databaseutforsker:

1.Velg først server og påloggingsspesifikasjon (brukernavn og passord, evt. Windows pålogging).
2.Dersom opplysningene er angitt i integrasjonsoppsettet vil de bli fylt ut automatisk.
3.Klikk på knapp "List databaser".
4.Velg deretter riktig database for Navision, f.eks. NAV50.
5.Klikk på knapp "List tabeller" for å vise en oversikt over tabeller i databasen.
6.Bla fram til en linje der feltet "Tabell" starter med firmanavnet til Finale-klienten.
7.Klikk å knappen "Bruk valgt oppsett" for å fylle ut oppsett for regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon