Navision Native

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Navision Native

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Navision Native:

Database

Her angis databasenavn

Programkatalog

Regnskapsintegrasjon med Visma Finale for Navision Native har behov for å kjenne til programkatalogens navn for Navision Native for tilgang til lisensfil for Navision Native. Dette angir du her. I Byråopplysninger kan du trykke på knappen for å bla igjennom for å slå opp i filsystemet for angivelse av programkatalog.

Selskapets navn

Her angir du selskapets navn, slik det er angitt i Navision Native. Dette gjøres ikke i byråopplysninger, men i firmaopplysninger på hver enkelt regnskapsklient.

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Navision")

Passord til SQL-databasen

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon