Movex

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Movex

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Movex.

Denne integrasjonen gjelder kun for installasjoner av Movex som kjører på Microsoft SQL Server.

Parametrene  skal settes opp som følger:

Server

Servernavn, eventuelt også instans, uten innledende \\

Database

Her angis databasenavn , f.eks. Movex.

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra databaseowner (dbo) må det angis i tilknytning til databasenavnet på følgende måte:

Movex,Finale

Her er databasenavnet Movex og owner er Finale. Parametrene er adskilt av komma.

Klientnummer

Klientnummeret angis ikke i standardoppsettet i byråopplysninger. Dersom det benyttes et annet klientnummer i Movex enn klientnummeret i Finale så må det angis ved å overstyre under Firmaopplysninger->Regnskapsintegrasjon.

Dersom divisjon benyttes i Movex må både divisjon og klientnummer oppgis på følgende måte:

Klientnummer,Divisjon

Her er klientnummer og divisjon adskilt av komma.

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen.

Passord til SQL-databasen.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Dersom det er forskjellig klientnummer i Mamut og i Finale så må det overstyres under Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon..

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon