PowerOffice Go

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

PowerOffice Go

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Integrasjon mot PowerOffice Go vil være tilgjengelig i versjon 29 oppdatering nr 12 ca. 30.03.2017.

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot PowerOffice:

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

Klientnøkkel

Integrasjonen trenger en klientnøkkelen fra PowerOffice Go. Denne finnes ved å velge Innstillinger i PowerOffice Go menyen, og deretter velge Utvidelser under System. Dersom Visma Finale Avstemming og Visma Finale Årsoppgjør ikke allerede er lagt til her gjør du dette ved å velge Legg til utvidelse. Når utvidelsen er lagt til blir klientnøkkelen tilgjengelig under Visma Finale Avstemming og Visma Finale Årsoppgjør.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon