InfoEasy

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

InfoEasy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot InfoEasy:

Server

Servernavn uten innledende \\

Database

Her angis databasenavn , f.eks. InfoEasy.

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra databaseowner (dbo) må det angis i tilknytning til databasenavnet på følgende måte:

InfoEasy,Finale

Her er databasenavnet InfoEasy og owner er Finale. Parametrene er adskilt av komma.

Firma

Firmanummeret angis ikke i standardoppsettet i byråopplysninger. Dersom det benyttes et annet firmanummer i InfoEasy enn klientnummeret i Finale så må det angis ved å overstyre under Firmaopplysninger->Regnskapsintegrasjon. Husk også å overstyre for Budsjett dersom dette skal importeres.

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen

Passord til SQL-databasen

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient settes opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Integrasjonsmodulen er avhengig av at følgende view er installert for InfoEasy database:

vRFirma_Finale

vRKontoplan_Finale

vRDimnavn_Finale

vRDimA_Finale

vRDimB_Finale

vRDimC_Finale

vRDimD_Finale

vRPoster_Finale

vRBudsjett_Finale

vIEKunderNavn

vIELeverandørerNavn

vIEReskontroSaldo

Disse leveres av InfoEasy.

Feilmeldinger av typen: Invalid object name 'vIEReskontroSaldo' indikerer at angitt view mangler (i dette tilfelle vIEReskontroSaldo) .

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon