Maconomy MSSQL

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Maconomy MSSQL

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot InfoEasy:

Server

Servernavn, eventuelt også instans, uten innledende \\

Database

Her angis databasenavn , f.eks. InfoEasy.

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra databaseowner (dbo) må det angis i tilknytning til databasenavnet på følgende måte:

Maconomy,Finale

Her er databasenavnet Maconomy og owner er Finale. Parametrene er adskilt av komma.

FirmaId

Firmanummeret angis ikke i standardoppsettet i byråopplysninger. Dersom det benyttes et annet firmanummer i Maconomy enn klientnummeret i Finale så må det angis ved å overstyre under Firmaopplysninger->Regnskapsintegrasjon.

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen.

Passord til SQL-databasen.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient settes opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon