Formula for Oracle

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Formula for Oracle

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Formula for Oracle:

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

Systemoppsett

Konfigurer Oracle oledb driver for tilgang til serveren.

Opprett service i tnsnames.ora. Fila plasseres i katalogen Felles under Visma Finale installasjonskatalog.

Eksempel på service FinaleService i tnsnames.ora

FinaleService =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <server navn>)(PORT = <port>))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = <service i Oracle DB>)
    )
  )

I Finale registreres følgende:

Velg først system navn: Formula - Økonomi for Oracle.

Registrer:

Service (f.eks. FinaleService som angitt eksemplet)

Foretak ID

Brukernavn

Passord

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

For oppsett av Formula Økonomi må oppsett av foretak foretas på hver enkelt klient.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon