Duett

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Duett

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Duett:

Oppsett i Duett:

I Duett, dersom det ikke er gjort, opprett en bruker under "Systeminformasjon", "Brukere".

Initialer og passord her benyttes så senere som brukernavn og passord i Finale.

Gi bruker tilgang til "eksterne rapportverktøy" under "utskrift/rapportering" i menyvalget "systemadministrasjon", "brukere"

Kryss av for "Klienten skal benytte rapportverktøy" i Klientregisteret.

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

Server

Sett servernavn til Duett databaseserveren (f.eks maskinnavn\DUETT).

Maskinnavn(eller IP)  etterfulgt av Instans av server separert med backslash, f.eks.

172.16.0.19\DUETT

Trenger du mer hjelp på dette punkt må leverandør av Duett forespørres.

Servernavn angis uten innledende \\

Database

Her angis databasenavn. Databasenavnet inneholder vanligvis klientnummeret i Duett, f.eks. Duett_Client_100. I byråopplysningene kan klientnummeret i databasenavnet registreres som i følgende eksempel:

 

Duett_Client_%KLIENTNUMMER%

 

Dette må gjøres ved å krysse av for overstyring av byråopplysninger for regnskapsintegrasjon for hver enkelt klient.

 

Databasenavnet angis slik:

DUETT_Client_nnn

hvor nnn er klientnummeret i DUETT.

Her angis databasenavn. Databasenavnet inneholder vanligvis klientnummeret i Duett, f.eks. Duett_Client_100.

 

I byråopplysningene kan klientnummeret i databasenavnet registreres som i følgende eksempel:

 Duett_Client_%KLIENTNUMMER%

 

For klient 150 i Duett blir da databasenavnet Duett_Client_150, og en behøver ikke å overstyre i firmaopplysningene.

 

Dersom klientnummeret er forskjellig i Duett og Finale så må databasenavnet overstyres under Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon.

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen og Passord til SQL-databasen som nevnt foran under oppsett i Duett.

Privatposteringer

Privatposteringer (dimensjon 9) leses ikke inn som standard. Endringen gjelder fra og med versjon 28.0.

I registreringsfeltet "Les privatposteringer for modul" kan følgende angis:

*        Les privatposteringer for alle moduler

Å        Les privatposteringer for Visma Finale Årsoppgjør

R        Les privatposteringer for Visma Finale Rapportering

A        Les privatposteringer for Visma Finale Avstemming / NARF Avstemming

K        Les privatposteringer for Visma Finale Konsolidering

Kombinasjon av bokstaver er også tillatt.

Blankt felt medfører at ingen privatposteringer leses.

Periodedefinisjon

Oppdatering av hjelpetekst for Duett integrasjon, avsnittet "Periodedefinisjon":

Finale henter antall perioder fra klientoppsettet i Duett.

Tidligere metoder for å angi antall perioder støttes fortsatt, ved å føye til antall perioder bak databasenavnet,adskilt av komma.

 

Dersom man skal benytte avstemming på klienter som har færre perioder i regnskapet enn det som behøves i avstemmingen så må man angi at periodenummeret skal hentes fra bilagsdatoen.

Det kan f.eks. være at man vil avstemme månedsvis eller kvartalsvis på klienter som har bare 1 eller 2 perioder i Duett.

Ved å angi ,B etter databasenavnet vil periodenummeret hentes fra bilagsdatoen i stedet for perioden på bilaget.

 

Eksempel:

DUETT_CLIENT_100,B

 

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon