Axapta 2009

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Axapta 2009

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Axapta.

Denne integrasjonen gjelder ikke for integrasjon mot AX2012. Vi har ikke integrasjon mot AX2012.

Vi har ikke direkte integrasjon mot databasen for AX 2012. Bruk SIE 4 eksport fra AX 2012. Avstemming er da mulig for hovedbokskonti som bank, mva etc, men ikke for kunder og leverandører.

Det anbefales å alltid eksportere filer fra AX 2012 til samme mappe, slik at de blir enkle å finne i oppsettet i Finale. En fil kan kun inneholde tall for ett selskap. Ved flere selskaper må det lages en eksportfil for hvert selskap.

Se også:

SIE 4E

Parametrene for Axapta skal settes opp som følger:

Server

Servernavn uten innledende \\

Database

Her angis databasenavn , f.eks. AXDB_Data.

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra databaseowner (dbo) må det angis i tilknytning til databasenavnet på følgende måte:

AXDB_Data,Finale

eller

AXDB_Data/Finale

Her er databasenavnet AXDB_Data og owner er Finale

KlientID

KlientID med 3 tegn.

Dersom det benyttes felles klient for kontoplan/dimensjoner (Virtuell klient) må det angis i tilknytning til KlientID på følgende måte:

100/mal

Her er klientID '100' og virtuell klient er 'mal'

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Axapta")

Passord til SQL-databasen

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Tilgangskontroll på brukernivå, brukergruppenivå mv

For regnskapsintegrasjon mot Axapta har du mulighet til å sette opp tilgangskontroll på brukernivå eller brukergruppenivå.

Ta kontakt med Finale Teknisk Support for bistand til å implementere tilgangskontrollen på din installasjon av programmet.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon