SIE 4E

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

SIE 4E

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot SIE 4E fil. Integrasjonen gjelder integrasjon mot en fil med saldo og posteringer eksportert fra et økonomisystem i SIE 4E-format.

Filnavn

Velg importfil, med både filnavn og bane.

Det anbefales å alltid eksportere filer i SIE-formatet til samme mappe, slik at de blir enkle å finne i oppsettet i Finale.

En fil kan kun inneholde tall for ett selskap. Ved flere selskaper må det lages en eksportfil for hvert selskap.

Dimensjoner

Velg hvilke dimensjoner som skal spesifiseres ved import. Dimensjoner angis adskilt av komma.

F.eks. vil dimensjonsangivelse 1,7 angi kostnadssted og ansatt. Se tabell over reserverte dimensjoner.

Følgende dimensjoner er reservert i SIE-format:

1 Kostnadssted / resultatenhet

2 Kostnadsbærer

3-5 Reservert for fremtidig utvidelse av standarden

6 Prosjekt

7 Ansatt

8 Kunde

9 Leverandør

10 Faktura

11-19 Reservert for fremtidig utvidelse av standarden

20- Fritt disponible

Merk at Finale-programmene kan håndtere inntil 10 dimensjoner, Visma Finale Konsolideirng har 8 frie dimensjoner, og 2 dimensjoner reservert av systemet.

Det anbefales sterkt at man ikke anvender dimensjoner som opptrer i betydelige antall, slik som nr. 10 Faktura, samt dimensjon nr 8 Kunde og 9 Leverandør i svært store virksomheter. Dette gjelder også dersom man i de fritt disponible dimensjonene har dimensjonstyper med betydelige antall elementer. Dersom man tar med dimensjoner med et betydelig antall elementer kan dette medføre dårlig ytelse i programmet.

Bruk foreløpig IB

Gyldige valg

 Blankt felt

 J

 N

 NOIB

Dersom IB ikke er spesifisert i SIE-fila, vil programmet hente UB i fjor som IB. Angi J for å hente foreløpig IB. Det foretrukne valget er blank (tilsvarer verdien N), siden IB bør være med i SIE-eksporten.N og blankt felt gir samme resultat.

Enkelte økonomisystemer har IB registrert som en transaksjon i tillegg til at IB blir eksportert som IB i SIE-filen. Dette vil skape en differanse i saldo lik inngående balanse i regnskapsåret. Dette kan rettes ved å bruke parameter NOIB i feltet Bruk foreløpig IB. Parameter NOIB er tilgjengelig fra versjon 28.0.0.57 oppdatering 22 fra ca 25.08.2016.

Merk

SIE-formatet spesifiserer PC8 tegnsett (DOS), noe som er lite aktuelt i dag.

ANSI tegnsett kan derfor med fordel benyttes ved eksport av SIE filer.

 

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon