AX 2012 (SIE 4)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

AX 2012 (SIE 4)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vi har ikke direkte integrasjon mot databasen for AX 2012.

Bruk SIE4 eksport fra AX 2012.

Avstemming er da mulig for hovedbokskonti som bank, mva etc, men ikke for kunder og leverandører.

Det anbefales å alltid eksportere filer fra AX 2012 til samme mappe, slik at de blir enkle å finne i oppsettet i Finale.

En fil kan kun inneholde tall for ett selskap. Ved flere selskaper må det lages en eksportfil for hvert selskap.

Se også:

SIE 4E

Axapta fra versjon 3.0 (SQL)