Lukke programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt - Oversikt over hjelpemner >

Lukke programmet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om lukking av klient uten å lukke programmet, se under Lagre klient.

Programmet kan lukkes på en av følgende måter, som alle er standard Windows-metoder for å lukke programmet.

1.Bruk av menypunktet Firma > Lukk
2.Standard Windows-funksjonalitet for lukking av programmet.

Alle varianter av å lukke programmet medfører at det framkommer spørsmål om klientdata skal lagres, dersom klientdataene er endret under bruk av Visma Finale-programmet:

Når programmet lukkes på alminnelig vis, vil alltid klientdataene bli slettet fra arbeidskatalogen etter at dataene er lagret i klientkatalogen. Om arbeidskatalog og klientkatalog, se under Klientkatalog og arbeidskatalog.