Klientkatalog og arbeidskatalog

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt - Oversikt over hjelpemner >

Klientkatalog og arbeidskatalog

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Visma Finale-programmene har følgende kataloger hvor klientdata er lagret:

Katalog

Forklaring

Klientkatalogen

Klientkatalogen er den katalogen der klientene er permanent lagret.

Lagring av data i klientkatalogen er nærmere beskrevet i emnet Lagre klient.

Arbeidskatalogen

Når en klient blir åpnet i et Visma Finale-program, blir klientdataene kopiert fra klientkatalogen til arbeidskatalogen. Så lenge klienten er åpen i Visma Finale-programmet, ligger klientdataene i arbeidskatalogen. Når Visma-Finale-programmet avsluttes eller klienten lukkes, blir klientdataene fjernet fra arbeidskatalogen.

Arbeidskatalogen er i standardoppsettet av Visma Finale-programmet satt til å være en underkatalog Fintemp til klientkatalogen. Dersom klientkatalogen er N:\Finale, vil arbeidskatalogen da være N:\Finale\FinTemp.

       Oppsett av arbeidskatalog: