Klientoversikt - Åpne klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt - Oversikt over hjelpemner >

Klientoversikt - Åpne klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Klientoversiktsbildet er bygget opp slik:

 

 

Funksjon

Forklaring

Åpne valgt klient

Åpner den klienten som er markert i listen.

Slette klient

Her kan du slette klient eller slette enkeltfiler på en klient. Les mer her.

Rekalkulere klientoversikt

Denne verktøyknappen vil oppdatere klientoversikten. Funksjonen leser igjennom klientkatalogen, og oppdaterer klientoversikten fullstendig.

Sette arbeidskatalog

Funksjon for å sette midlertidig arbeidskatalog. Midlertidig arbeidskatalog anvendes mens klienten er åpnet. Lagring i klientkatalogen gjøres ved avslutning eller når brukeren lagrer manuelt i programmet. Les mer her.

Endre klientnummer

Funksjonen kan anvendes til to ulike funksjoner:

1.Endre klientnummer på klienten

2.Lage en identisk kopi av klienten.

Vis detaljer

Her kan man se detaljer om lagring av klient

       Vis skjermbilde

Hent fil fra tidligere år

Spesialfunksjon for å hente data fra tidligere år. Brukes kun i samråd med Finale Support.

Oppdatere Altinnstatus

Valg for oppdatering av Altinn-status på den markerte eller alle klienter. Her vil det vises statusen på siste innsendelse i kolonnene for:

Aksjonærreg. (Altinn)

Skatteetaten (Altinn)

Regnskapsreg. (Altinn)

Funksjonen er kun tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør.

Sett manuell Altinn-status

Funksjonen er kun tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør, og gir mulighet til å angi Altinn-status og status om utsettelse med innlevering av ligningsoppgaver manuelt, og dermed overstyre programmets beregnede status, f.eks. hvis oppgavene er levert inn uten bruk av programmet eller f.eks. at utsettelse er søkt direkte i Altinn.

       Detaljer:

Søknad om utsettelse med ligningsoppgaver

Funksjon i Visma Finale Årsoppgjør for søknad om utsettelse med ligningsoppgaver.

Les mer her.

Velge klientkatalog

Les mer her

Velge klient i klientoversikten

Klient velges på en av følgende måter i klientoversikten:

1.Søke etter klient i klientoversikten, se Søke etter klient.
2.Velg klient med piltastene
3.Markere klient ved å peke med musen på klienten og velge klienten med et venstre museklikk.
4.Velge og åpne klienten i en operasjon ved å dobbelklikke ved venstre museknapp på klienten i klientoversiktsbildet.

Åpne klient fra klientoversikten

       Om å åpne klient fra klientoversikten:

Sortere klientoversikten

Klientoversikten kan sorteres ved å klikke på en av kolonneoverskriftene. Ved gjentatt klikk på kolonneoverskriften, endres sorteringen mellom stigende og synkende sortering.

Søk etter klient basert på navn eller nummer

Det er mulig å søke etter klient ved å begynne å skrive inn klientnummeret eller klientnavnet, eventuelt deler av klientnavnet. Programmet søker automatisk etter klient ut fra det du skriver inn fra tastaturet.

Høyreklikk meny

Det er mulig å få opp en mini-meny i klientoversikten på høyreklikk med funksjoner som også er tilgjengelig på verktøyknappene i klientoversikten: