Velg klientkatalog

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt - Oversikt over hjelpemner >

Velg klientkatalog

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

I klientoversiktsbildet (se under Klientoversikt - Åpne klient) er det mulig å endre aktiv klientkatalog.

 

Klientkatalog kan velges på en av følgende måter:

 

Alternativ

Forklaring

Skrive inn katalog i klientkatalog-feltet

Det er mulig å skrive inn katalogstien direkte i feltet.

 

 

Bruke valgboksen for klientkatalog for å velge blant tidligere brukte klientkataloger

Klientkatalogene som har vært brukt tidligere, lagres i brukeroppsettet.

       Fjerne katalogsti fra klientkatalog-listen

Bruke katalogsøk

       Detaljer om søk