Grunnlagsdata - Gaver til visse frivillige organisasjoner mv.

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grunnlagsdata >

Grunnlagsdata - Gaver til visse frivillige organisasjoner mv.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne funksjonen har identisk funksjonalitet som funksjonen for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.

Ut fra denne dataregistreringen skjer det produksjon av følgende skjemaer og oppgaver for innsendelse til Altinn:

1. Ett eksemplar av skjema RF-1301 Følgeskriv for grunnlagsdata

2. Skjema "Grunnlagsdatga - gaver til visse organisasjoner mv" med en linje for hver betaler.

3. Et brev til hver av de personer eller organisasjoner som er med på oppgaven.

Innsendelse til Altinn skjer fra et eget menypunkt under Altinn i navigatorens skillekort "Oppgaver" eller på menyen Firma - Altinn.

Se også:

Grunnlagsdata - Utbetaling til næringsdrivende