Eiendom

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Eiendom

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I denne funksjonen registreres eiendommer til bruk i følgende skjemaer:

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper mv post 401A og 401B

RF-1215 Selskapsoppgave for ANS og KS post 510 og 511

RF-1098 Formuesverdi for næringseiendom

Overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt.

Merk at for personlig næringsdrivende skal kun utleide eiendommer registreres her. Andre eiendommer registreres direkte i Visma Finale Skatt.

Følgende verdier kan registreres i denne funksjonen:

Ligningsverdi for fast eiendom

Markedsverdi for eiendommen (hvis angitt med kr 0 anses markedsverdi for ikke å være registrert)

Utleieinntekt og antall måneder utleieinntekten gjelder for.

Registreringer av skattemessig verdi for eiendommer i ANS og KS (ikke tilgjengelig for AS da denne verdien ikke trengs å angis pr eiendom)

Skattemessig verdi for eiendommer i ANS og KS (RF-1215 Selskapsoppgave for ANS og KS)

Skattemessig verdi kan registreres på følgende måte(r):

 

Referanse til saldoskjema: angi ett eller flere saldoskjemaer, f.eks. H1 eller H2+G4 for flere skjemaer. Skattemessig verdi hentes fra RF-1084 Saldoskjema, utgående verdi pr 31.12.

Kontoreferanse, angis med KTO1200 for konto nr 1200, eller KTO1200.4 for konto 1200 avdeling 4. Her er det også mulig å hente saldo fra flere konti ved å angi addisjon, f.eks. KTO1200 + KTO1210.

Belkøp kan også registreres direkte.

 

Dersom både referanse til konto og saldoskjema registreres på samme eiendom, vil dette legges sammen. Beløp kan registreres i tillegg.

Ut fra hvilken type eiendom som velges og eiendommens land avgjøres hvilke registreringsbilder som vises og hvilke skjemaposter som skal fylles ut for eiendommen.