Beholdningsvurderinger - Skattemessig

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Beholdningsvurderinger >

Beholdningsvurderinger - Skattemessig

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bruk verktøyknappen Skattemessig verdi i beholdningsvurderingsfunksjonen. Denne knappen vil ta frem kontoplanen og filtrere på beholdningskonti og aktivere skillekortet Skattemessige verdier slik at skattemessige verdier kan registreres direkte.

Se også:

Beholdningsvurderinger - generelt

Skillekortet posteringer