Beholdningsvurderinger - Oversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Beholdningsvurderinger - Oversikt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen beholdningsvurderinger benyttes til justering av varebeholdninger til opptalt verdi.

Funksjonen virker på alle varebeholdningskonti som blir opprettet som linjer i skjermbildet.

Denne funksjonen har følgende funksjonalitet:

Hver beholdningskonto kan angis med en verdi etter beholdningsvurderinger, og differansen mellom råbalanse inklusive tilleggsposteringer blir postert mot beholdningskontoens motkonto.

Hver registrerte linje genererer en tilleggspostering automatisk, som kommer med i posteringsjournalen.

Dersom det allerede i råbalansen er korrekte verdier på beholdninger, kan funksjonen settes ut av virksomhet på 3 måter:

I Firmaopplysninger skillekort Posteringer kan man slå av automatposteringer for beholdninger.

Beholdningskonti som ikke er registrert i beholdningsvurderinger vil ikke bli behandlet av funksjonen.

Saldo på kontoen kan gjentas i funksjonen, slik at differansen som skal være gjenstand for postering, blir kr 0,00.

Beskrivelse av de enkelte funksjonene for beholdningsvurderinger:

Det er mulig å foreta beholdningvurderinger på dimensjonsnivå dersom man har alle saldotall i beholdningsvurderinger oppdelt på dimensjoner, f.eks. avdelinger.

Dersom man har dimensjoner på klienten, vises dimensjonskolonnen i beholdningsvurderinger, og man kan foreta beholdningsvurderinger på hver enkelt dimensjon.

Dersom man ikke angir dimensjon, blir beholdningsvurderingen foretatt for hele kontosaldoen.

 

Se også:

Beholdningsvurderinger - Regnskapsmessig

Beholdningsvurderinger - Skattemessig