Tilleggsposteringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Tilleggsposteringer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen tilleggsposteringer finnes på menyen Avslutning > Tilleggsposteringer eller på navigatørens skillekort "oppgaver".

Tilleggsposteringene brukes for å registrere manuelle bilagskorreksjoner av råbalansen, i tillegg til de posteringene som genereres automatisk av programmet.

TIPS:

Søk etter konto kan foretas direkte i feltet for debet-konto eller kredit-konto på en av følgende måter:

1.Skriv inn STD + kontonummer og trykk på ENTER, f.eks. STD1561 + ENTER for å søke etter konto med standardkontokode 1561.

2.Skriv inn et søkeord (max. 8 tegn), f.eks. KASSEKRE og trykk på ENTER for å søke etter ordet KASSEKREDITT.

3.Skriv inn et ufullstendig kontonummer og trykk på ENTER, f.eks. 156 og trykk på ENTER for å søke etter kontonummer som starter på 156.

Tilleggsposteringer har følgende skjermbilde:

 

Ny postering

Slett aktivt bilag (alle posteringslinjer med samme bilagsnummer)

Slett posteringslinje

Vi alle posteringer / Vis kun manuelle posteringer

Om posteringslinjen

Ved opprettelse av en ny postering, vil det komme en ny tom bilagslinje. Bilagslinjen er opprettet selv om man ikke velger å legge inn transaksjon på linjen.

Bildet sorteres i bilagsnummer rekkefølge.

 

Om de enkelte felter / kolonner i skjermbildet:

Bilag:  Her registreres et bilagsnummer. Vær oppmerksom på at alle posteringer med samme nummer blir slettet samtidig ved bruk av knappen Slett aktivt bilag.

Bilagsart: Her kan man velge forskjellige bilagsarter hvis ønskelig. Bilagsarten vises på rapporten posteringsjournal.

Dato: Skriv inn dato her. Datoen har ikke funksjonsmessig betydning, og kommer med selv om feil årstall er skrevet inn.

Debet / Kontonavn: skriv inn kontonummer her. Dersom et ufullstendig kontonavn skrives inn, kan man ved å trykke Enter-tasten få opp kontosøk i skjermbildet hvor man kan søke etter og velge konto fra en liste over alle tilgjengelige konti i kontoplanen.

Kredit / Kontonavn: skriv inn kontonummer her. Dersom et ufullstendig kontonavn skrives inn, kan man ved å trykke Enter-tasten få opp kontosøk i skjermbildet hvor man kan søke etter og velge konto fra en liste over alle tilgjengelige konti i kontoplanen.

Beløp: Her registreres posteringsbeløpet med positivt fortegn. Høyeste mulige posteringsbeløp er 999.999.999,99.

Kommentar: Dette er et fritekstfelt. Feltet kommer ikke med på utskrift.

Bilagskilde: Manuelt opprettede posteringer får kilde = Tilleggsposteringer. Ved bruk av knappen Vi alle posteringer vil kilde for hver postering bli vist.

Dimensjoner (f.eks. avdelinger) er lagt inn i tilleggsposteringer i en egen kolonne. Denne kolonnen vises kun dersom det allerede finnes dimensjoner på klienten.

Opprettelse av dimensjoner kan ikke gjøres automatisk fra tilleggsposteringer dersom man ikke har minst en dimensjon fra før.

Dersom man har minst en dimensjon fra før, vises dimensjonskolonnen under tilleggsposteringer, og man får opprettet nye dimensjoner direkte ved å registrere inn et dimensjonsnummer som ikke finnes fra før.

Man kan slå opp i dimensjonene ved å trykke på knappen i søkefeltet i dimensjonsfeltet:

Se også:

Posteringsjournal

Eksport av data

Forhåndsvisning